Известување за првиот колоквиум по англиски јазик 1 на 28.11.2020 г. и поделба по групи за полагањето

Известување за првиот колоквиум по англиски јазик 1 на 28.11.2020 г. и поделба по групи за полагањето

Првиот колоквиум по Англиски јазик 1 што ќе се спроведе онлајн на 28.11.2020 г.  ќе се полага во три групи, во следниве термини:

 

28.11.2020 г.

09:00 часот: Група 1

12:00 часот: Група 2

15:00 часот: Група 3

 

Поделба на студентите по групи:

Група 1 (09:00 часот)
Индекс
4263/20
4240/20
4302/20
4276/20
4294/20
4275/20
4200/20
4220/20
4281/20
4274/20
4250/20
4209/20
4260/20
4214/20
4187/20
4303/20
4252/20
4216/20
4295/20
4291/20
4270/20
4192/20
4251/20
4223/20
4234/20
4186/20
4282/20
4268/20
4254/20
4213/20
4256/20
4227/20

 

Група 2 (12:00 часот)
Индекс
4323/20
4322/20
4204/20
4324/20
4232/20
4262/20
4288/20
4290/20
4310/20
4188/20
4222/20
4255/20
4207/20
4218/20
4296/20
4197/20
4318/20
4312/20
4241/20
4235/20
4280/20
4210/20
4253/20
4298/20
4211/20
4326/20
4237/20
4315/20
4313/20
4257/20
4228/20
4273/20

 

Група 3 (15:00 часот)
Индекс
4258/20
4325/20
4236/20
4208/20
4195/20
4277/20
4305/20
4320/20
4269/20
4248/20
4299/20
4249/20
4301/20
4306/20
4287/20
4229/20
4308/20
4284/20
4221/20
4189/20
4396/20
4397/20
4403/20
4409/20
4402/20
4399/20
4398/20
4401/20
4400/20
4411/20
4415/20
4410/20
4416/20

 

Студентите коишто ќе го полагаат колоквиумот задолжително мора да имаат два уреди приклучени на интернет: компјутер и мобилен телефон со камера. На двата уреди мора да ја имаат инсталирано платформата Zoom.

Студентите ќе се вклучат со видео и аудио врска преку платформата Zoom од мобилниот телефон, а тестот ќе го решаваат на компјутерот.

За идентификација, студентите мора со себе да имаат индекс.

Студентите мора да бидат технички подготвени за полагањето, а столчињата треба да им бидат наместени така што зад нив ќе има ѕид, или друга вертикална површина.

На студентите коишто нема да бидат технички подготвени за полагање на колоквиумот нема да им биде дозволено да полагаат.

Студентите треба да се приклучат на платформата Zoom од мобилниот телефон  15 минути пред да почне колоквиумот.

Студентите полагаат исклучиво во групата во којашто се распоредени за полагање.

 

 

Линк за колоквиумот за Група 1, во 09:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/84531484617?pwd=MDhRNzk3Um1vSTczRmgzRGNnUjZCUT09

 

Meeting ID: 845 3148 4617

Passcode: 601078

 

Линк за колоквиумот за Група 2, во 12:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/88305497741?pwd=ZzlKSlJYL1BKbmRzRUpZcUkxUkx5Zz09

 

Meeting ID: 883 0549 7741

Passcode: 883331

 

Линк за колоквиумот за Група 3, во 15:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/87654380955?pwd=ZXJEL3N2QVBRWmNTMWtlMkxEaTlKQT09

 

Meeting ID: 876 5438 0955

Passcode: 043766

 

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска