Известување за промена на часови за предавање Меѓународни односи насока Безбедност и евроатлантски интеграции прва година и по предметот Кризен менаџмент

Известување за промена на часови за предавање Меѓународни односи насока Безбедност и евроатлантски интеграции прва година и по предметот Кризен менаџмент

Часовите по предметите Меѓународни односи насока Безбедност и евроатлантски интеграции прва година и по предметот Кризен менаџмент трета година

часовите на 05.11.2019 година нема да се одржат и истите ќе бидат одржани на 13.11.2019 година (среда) во 12,00 часот

Менторската настава за вонредни студенти и студенти кои ја повторуваат предметната програма ќе се одржат на 13.11.2019 во 10,30 часот кабинет 21.