Известување за првиот колоквиум по англиски јазик 1 на 24.11.2020 г. и поделба по групи за полагањето

Известување за првиот колоквиум по англиски јазик 1 на 24.11.2020 г. и поделба по групи за полагањето

Првиот колоквиум по Англиски јазик 1 кој ќе се спроведе онлајн на 24.11.2020 г.  ќе се полага во три групи, во следниве термини:

24.11.2020 г.

09:00 часот: Група 1

12:00 часот: Група 2

15:00 часот: Група 3

 

Поделба на студентите по групи:

Група 1 (09:00 часот)
Индекс
4199/20
4304/20
4212/20
4244/20
4194/20
4219/20
4285/20
4259/20
4233/20
4314/20
4243/20
4193/20
4317/20
4264/20
4190/20
4242/20
4283/20
4196/20
4203/20
4226/20
4217/20
4205/20
4293/20
4245/20
4309/20
4246/20
4224/20
4307/20
4272/20
4311/20
4265/20
4289/20

 

Група 2 (12:00 часот)
Индекс
4292/20
4261/20
4321/20
4201/20
4206/20
4238/20
4191/20
4202/20
4278/20
4266/20
4225/20
4198/20
4230/20
4279/20
4267/20
4231/20
4215/20
4300/20
4239/20
4297/20
4247/20
4286/20
4319/20
4271/20
4316/20
4407/20
4372/20
4378/20
4371/20
4383/20
4382/20
4370/20

 

Група 3 (15:00 часот)
Индекс
4022/19
4113/19
4332/20
4363/20
4330/20
4414/20
4350/20
4365/20
4349/20
4418/20
4419/20
3828/18
4388/20
4395/20
4408/20
4390/20
4394/20
4392/20
3705/18
4053/19
3720/18
4019/20
4182/19
4163/19
3922/18
3708/18
4005/19
4167/19
4185/20
4184/20
4062/19
4014/19
4069/19
4026/19

 

Студентите коишто ќе го полагаат колоквиумот задолжително мора да имаат два уреди приклучени на интернет: компјутер и мобилен телефон со камера. На двата уреди мора да имаат камери и мора да ја имаат инсталирано платформата Zoom.

Студентите ќе се вклучат со видео и аудио врска преку платформата Zoom од мобилниот телефон, а тестот ќе го решаваат на компјутерот.

За идентификација, студентите мора со себе да имаат индекс.

Студентите мора да бидат технички подготвени за полагањето, а столчињата треба да им бидат наместени така што зад нив ќе има ѕид, или друга вертикална површина.

На студентите коишто нема да бидат технички подготвени за полагање на колоквиумот нема да им биде дозволено да полагаат.

Студентите треба да се приклучат на платформата Zoom од мобилниот телефон  15 минути пред да почне колоквиумот.

Студентите полагаат исклучиво во групата во којашто се распоредени за полагање.

 

Линк за колоквиумот за Група 1, во 09:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/82319960436?pwd=Zlh0WitMa0dWa05Tdk5MZUpyTktpZz09

 

Meeting ID: 823 1996 0436

Passcode: 040018

 

 

Линк за колоквиумот за Група 2, во 12:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/85994748381?pwd=dmFBcWZvMG00WjB4MXY3ajhzVGpXdz09

 

Meeting ID: 859 9474 8381

Passcode: 325020

 

 

Линк за колоквиумот за Група 3, во 15:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/89394063701?pwd=cDk2ZDh1MTJXYnRnK2w0ZzREWmgydz09

 

Meeting ID: 893 9406 3701

Passcode: 423460

 

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска