Известување за онлајн испитот по англиски јазик 2 и поделба по групи за полагањето

Известување за онлајн испитот по англиски јазик 2 и поделба по групи за полагањето

Испитот по англиски јазик 2 (сите насоки) ќе се спроведе онлајн, на 28.09.2020 год.

 

Студентите ќе полагаат во две групи, во следниве термини:

09:00 часот:  Група 1

12:00 часот: Група 2

 

Поделба на пријавените студенти по групи:

 

Група 1 (09:00 часот)
Индекс
4086
4037
4045
3969
4073
3470
4072
3716
3779
4176
3701
3982
3993
3972
3963
3964
4175
4002
4010
4076
3967
Група 2 (12:00 часот)
4044
3692
4030
4158
3978
3666
4068
4065
3975
4075
3059
2855
2471
3167
4167
4105
4118
4136
4141
4122

Студентите коишто ќе го полагаат испитот задолжително мора да имаат два уреди приклучени на интернет: компјутер и мобилен телефон со камера.

На мобилниот телефон мора да биде инсталирана платформата Zoom, преку која ќе се вклучат со видео и аудио врска. Студентите треба да бидат технички подготвени за испитот, а столчињата треба да им бидат наместени така што зад нив ќе има ѕид, или друга вертикална површина.

Студентите треба да се приклучат на платформата Zoom  5-10 минути пред да почне испитот.

 

Линк за испитот за Група 1, во 09:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/81492050750?pwd=VEh1cTc1TGsraFYzOEE5QUVqczZxdz09

 

Meeting ID: 814 9205 0750

Passcode: 042354

 

Линк за испитот за Група 2, во 12:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/84772210875?pwd=QjVITE1Kclh5aDZWcldoVFNRMTg3UT09

 

Meeting ID: 847 7221 0875

Passcode: 284998

 

Испитот ќе може да го полагаат само студентите коишто ги исполнуваат условите за полагање на англиски јазик 2.

Студентите коишто оваа сесија ја пишуваат само писмената активност есеј, може да се вклучат во кој било од двата термини, за да им се оформи оценката.

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска