Известување за онлајн испитот по англиски јазик 1 и поделба по групи за полагањето (дополнет список)

Известување за онлајн испитот по англиски јазик 1 и поделба по групи за полагањето (дополнет список)

Испитот по англиски јазик 1 ќе се спроведе онлајн, на 17.07.2020 год.

Студентите ќе полагаат во две групи, во следниве термини:

09:00 часот:  Група 1

12:00 часот: Група 2

 

Поделба на студентите по групи: 

Група 1 (09:00 часот)
Бр. на индекс:
4040

4046

4025
3965
3996
4053
4007
4061
4043
3998
4062
4014
4182
4031
4042
4163
3417
3706
3962

 

 

Група 2   (12:00 часот)
Бр. на индекс:
3932
3411
4057
3981
4018
3988
4054
3991
3973
4004
4017
4049
4050
3994
4051
4006
4075
4113

3968

Студентите коишто ќе го полагаат испитот задолжително мора да имаат два уреди приклучени на интернет: компјутер и мобилен телефон со камера.

На мобилноиот телефон мора да биде инсталирана платформата Zoom, преку која ќе се вклучат со видео и аудио врска.

Студентите треба да се приклучат на платформата Zoom (5-10 минути пред да почне испитот).

 

Линк за испитот за Група 1, во 09:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/88301568897?pwd=YkN5eE9IK2hsSjVWSGJCcUVsdkNvUT09

Meeting ID: 883 0156 8897

Password: 399696

 

Линк за испитот за Група 2, во 12:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/81906609887?pwd=aEFFbks5bHJFN05lTnpFL0pRN2ZNZz09

Meeting ID: 819 0660 9887

Password: 305373

 

 

Студентите коишто оваа сесија ја пишуваат само писмената активност превод на стручен текст, може да се вклучат во кој било од двата термини, за да им се оформи оценката.

вон. проф. д-р Весна Трајковска