Известување во врска со Iknow системот

Известување во врска со Iknow системот

Почитувани,

Ве известуваме дека iKnow сервисот е подигнат и истиот е функционален. Напоменуваме на одредена резерва на функционалноста на одредени делови и модули од сервисот, на кои интензивно ќе се работи следниве денови.

Ви благодариме на разбирањето.
Со почит,