Известување со Заклучоците од Владата на РСМ (10.03.2020), во врска со превенцијата од ширење на Корона вирусот

Известување со Заклучоците од Владата на РСМ (10.03.2020), во врска со превенцијата од ширење на Корона вирусот

Известување со Заклучоците од Владата на РСМ (10.03.2020), во врска со превенцијата од ширење на Корона вирусот

За повеќе кликнете овде