Известување на настава и клиничка настава по Криминалистичка техника

Известување на настава и клиничка настава по Криминалистичка техника

Се известуваат студентите дека настава и клиничка настава on-line по Криминалистичка техника, за следниве денови и термини: 19.05.2020 од 19,30 – 20,30;

на 20.05. 2020 од 19,30-20,30

и на 21.05.2020 од 09,30 – 11,30 часот.