ИЗВЕСТУВАЊЕ И РАСПОРЕД ЗА ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ И РАСПОРЕД ЗА ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност дека пријавувањето на испити за ФЕВРУАРСКА испитна сесија ќе биде во периодот од 13.01.2020 година до 17.01.2020 година.

При пријавувањето на испитите студентите  задолжително да достават  на увид  индекс.

НАПОМЕНА: Студентите испитите ги пријавуваат  преку I know  системот, а пријавите да ги достават во Службата за студентски прашања. На пријавата задолжително да го впишат и бројот од електронската пријава.

Февруарската испитна сесија е од 27.01.2020 до 14.02.2020 година.

Февруарската испитна сесија е за испити од летен и зимски семестар.

 

Распоред за февруарска сесија

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

проф. д-р Наташа Пеливанова