Известување и материјали по предметот Право на ЕУ/Европско право

Известување и материјали по предметот Право на ЕУ/Европско право

Вe информирам повторно за матерјалот за предметот Право на ЕУ/Европско право и ви пракам и презентации (ќе следат и други).
Сашо Георгиевски ,Вовед во правото на ЕУ,Скопје 2012,стр.1-88 и Билјана Ванковска,Институциите на ЕУ:до Лисабон и по него,Скопје 2010, стр. 223 -252

Колеги еве ви и интернет адреси за матерјали за предметот:

http://www.sep.gov.mk/content/?id=10#.XjQQeVKvDIU- за процесот на пристапување на РМ во ЕУ

http://www.sep.gov.mk/content/?ID=67#.XjQRIlKvDIU- Европа од А до Ш- од тука поглавјата кои се однесуваат на Заедничката надворешна и безбеносна политика; Европската (со лисабон Заедничката) безбедносна и одбранбена политика;Проширување; Област на правда , слобода и безбедност; Договорот од Лисабон, Соработка во кривични предмети.Оваа публикација е од 2009 пред стапувањето на договорот од Лисабон во сила и треба да ги комбинирате со содрзината од следниот линк:

http://www.sep.gov.mk/data/file/Publikacii/Vasiot%20priracnik%20za%20Dogovorot%20od%20Lisabon(2).pdf – измени со догворот од Лисабон.

Секој што сака да освои бодови за активност може да ме контактира на меил snikodinovska@gmail.com за да се договориме кои и какви активности би рeaлизирал.
Исто така секој што сака може како дополнителна активност може да изработи семинарска работа на тема блиска до предметот која го интересира и сака да ја разработи .