Известување и материјал за предметите Криминалистичка техника и Сообраќајна криминалистика

Известување и материјал за предметите Криминалистичка техника и Сообраќајна криминалистика

Почитувани студенти

1. За предметот Криминалистичка техника, материјал за прв колоквиум е од доставениот учебник од авторите: Симоновиќ Б., АнгелескиМ., Стојановски Д., 2009 (стр.13-228) и прирачникот/практикум 2009 од проф. д-р Слнчомил Велјанов за соодветните теми, а во прилог и презентации.

2. За предметот Сообраќајна криминалистика, овој и претходно доставените материјали од предавањата.

– За дополнителни консултации на емаил bmurgoski@yahoo.com , тел.070399308.

Поздрав, и желби за успешна работа и соработка.

Проф. д-р Борис Мургоски

Во прилог материјал за Криминалистичка техника

ТЕМА 1 – ПОИМ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА

Презентација 1

Презентација 2

Презентација 3

Материјал за предметот Сообраќајна криминалистика

Материјал