Известување до студентите за работни денови на книжарата на Факултетот

Известување до студентите за работни денови на книжарата на Факултетот

Почитувани студенти

Ве известуваме дека поради користење на годишен одмор книжарата на Факултетот нема да работи од 18.05.2021 до 25.05.2021 година, со редовно работно време продолжува од 26.05.2021 година