Известување

Известување

Се известуваат студентите кои го пријавиле испитот по предметот Полициско право и примена на полициски овластувања дека иситот ќе се одржи на веќе одредениот ден 10.12.2020 но вo 13,00 часот.

Вон проф. Богданчо Гогов