Изработка на есеј по предметот Родови перспективи на криминалот

Изработка на есеј по предметот Родови перспективи на криминалот

Изработка на есеј по предметот Родови перспективи на криминалот од студиска програма Криминологија со криминална политика/Безбедност за неомвриска сесија во 2019 година  ќе се спроведе во понеделник (25.11.2019) во времето од 14.00-15.30 часот во  павиљон 3, училница 1. Есејот се изработува на една од следните теми со почитување на правилата за изработка на есеј содржани во предметната програма,

  1. Зошто мажите многу повеќе се инволвирани во криминал?
  2. Што го детерминира пристапот до правдата?
  3. Какво е влијанието на феминистичката платформа во изучувањето на криминалот?
  4. Каква слика создаваат официјалните статистики за криминал?

 

 

Вон проф  д-р Стојанка Мирчева