Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувања

Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувања

Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувања за неомвриска сесија во 2019 година  ќе се спроведе во понеделник (25.11.2019) во времето од 14.00-15.30 часот во  павиљон 3, училница 1.

ТЕМИ ЗА ЕСЕЈ

  1. Приватноста – границите на полициското постапување
  2. Што значи исклучување на одговорноста при употреба на средства за присилба од страна на полициски службеник?
  3. Како полициските службеници ги остваруваат правата од работен однос и дали е различно од другите државни службеници?
  4. Со што е детерминирана полициската присила?
  5. Што значи статусот на овластено службено лице на полициските службеници и зошто имаат таков статус?

 

Вон проф  д-р Стојанка Мирчева