Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувања за февруарска сесија во 2020 година  ќе се спроведе во четврток (19.12.2019) во времето од 13.30-14.30 часот во  павиљон 1, училница 1.

Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувања за февруарска сесија во 2020 година  ќе се спроведе во четврток (19.12.2019) во времето од 13.30-14.30 часот во  павиљон 1, училница 1.

Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувања за февруарска сесија во 2020 година  ќе се спроведе во четврток (19.12.2019) во времето од 13.30-14.30 часот во  павиљон 1, училница 1.

 

ТЕМИ ЗА ЕСЕЈ

  1. Приватноста – границите на полициското постапување
  2. Што значи исклучување на одговорноста при употреба на средства за присилба од страна на полициски службеник?
  3. Како полициските службеници ги остваруваат правата од работен однос и дали е различно од другите државни службеници?
  4. Со што е детерминирана полициската присила?
  5. Што значи статусот на овластено службено лице на полициските службеници и зошто имаат таков статус?

 

Вон проф  д-р Стојанка Мирчева