Изборни предмети и насоки

Изборни предмети и насоки

Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност дека во периодот од 02.09. до 10.09.2019 година, треба да изберат изборни предмети и насоки за наредната академска 2019/2020 година.

НАПОМЕНА: Изборните предмети и насоки што ќе ги изберат студентите, понатаму нема да имаат право да ги менуваат.

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

проф. д-р Наташа Пеливанова