Ивона Брзаковска

Ивона Брзаковска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.12.2020 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Ивона Брзаковска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Градење на полицискиот интегритет преку имплементација на принципот полиција во заедница„

  Одбраната ќе се одржи он-лине.