Ивана Тошевска

Ивана Тошевска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.02.2020 година (понеделник) со почеток во 14,00 часот, кандидатот Ивана Тошевска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Функции на полицијата„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ