ТЕРМИН ЗА ИСПИТИТЕ по Методологија на истражување на криминалитет, Методологија на истражување на безбедносни појави и Методологија на истражување на безбедносните појави и истражувачки дизајн

ТЕРМИН ЗА ИСПИТИТЕ по Методологија на истражување на криминалитет, Методологија на истражување на безбедносни појави и Методологија на истражување на безбедносните појави и истражувачки дизајн

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет, Методологија на истражување на безбедносни појави и Методологија на истражување на безбедносните појави и истражувачки дизајн за ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 26.11.2020 год. во 10,30

Услов за полагање на испитот е доставен проект најдоцна до 16.11.2020 на mail адресите на предметните професори.