Испит МО и МПС 31.08.2020 по групи и кодови за google.meet

Испит МО и МПС 31.08.2020 по групи и кодови за google.meet

I група  -9.30 -10,30  –  meet.google.com/abt-hgmn-ktb

I I grupa -10,30-11,30  –  meet.google.com/uzu-wgek-wna
III grupa -11,45-12,45  –  meet.google.com/bki-ubak-dpx
Kолеги до кои е испратен меилот Ве молам на facebook споделете ја информацијата со Вашите колеги.