ISPIT II CIKLUS METODOLOGIJA NOEMVRI 2020

ISPIT II CIKLUS METODOLOGIJA NOEMVRI 2020

Се известуваат студнетите дека ИСПИТОТ по предметот МЕТОДОЛОГИЈА за ВТОР ЦИКЛУС студии се полага на 26.11.2020 година во 10,30 часот.

До 16.11. 2020 на емаил  на наставниците да се достави изработен Прокет, согалсно Упатството