Инструкции за спроведување на колоквиумот и испитот по МПС

Инструкции за спроведување на колоквиумот и испитот по МПС

Почитувани студенти,

во прилог се инструкциите за полагање на предметот „Меѓународна полициска соработка“, закажан за 17.7.2020 година. Испитот се полага во два термини, зависно дали полагате прв колоквиум или цел испит.

Десет минути пред закажаниот термин треба да се приклучите од Google meet (онлајн) платформата, преку следниот линк:

За студентите кои полагаат прв колоквиум (13ч) –  https://meet.google.com/gjc-hgim-xzx

За студентите кои полагаат цел испит (14ч) – https://meet.google.com/czk-rkmm-vmv

Секој студент(ка) полага индивидуално и за цело времетраење на испитот треба да има компјутер на кој ќе биде отворен маилот и на кој го полага испитот и треба да има уште едно средство со камера (компјутер/мобилен телефон) со кое преку Google meet платформата ќе обезбеди визуелизација на лицето кое полага и екранот на компјутерот.

Со вас треба да имате индекс или студентска легитимација.

Со почит,

Вон. проф. д-р Раде Рајковчевски

SP BEI – procisten spisok

SP Bezbednost – procisten spisok