Инструкции за полагање на предметот „Вооружување и опрема“

Инструкции за полагање на предметот „Вооружување и опрема“

Почитувани студенти,

во прилог се инструкциите за полагање на предметот „Вооружување и опрема“, закажан за 18.11.2020 година во 13ч.

Десет минути пред закажаниот термин треба да се приклучите од Google meet (онлајн) платформата, преку следниот линк: meet.google.com/urn-khye-mmz

Секој студент(ка) полага индивидуално и за цело времетраење на испитот треба да има компјутер на кој ќе биде отворен маилот и на кој го полага испитот и треба да има уште едно средство со камера (компјутер/мобилен телефон) со кое преку Google meet платформата ќе обезбеди визуелизација на лицето кое полага и екранот на компјутерот.

Со вас треба да имате индекс или студентска легитимација.

Со почит,

Вон. проф. д-р Раде Рајковчевски