Информација за финансискиот модул во I know

Информација за финансискиот модул во I know

Почитувани студенти,

Ве информираме дека привремено нема да може да го користите финансискиот модул во I know системот.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ