Информација за финансискиот модул во Iknow систем

Информација за финансискиот модул во Iknow систем

Почитувани,

Финансискиот модул во iKnow е пуштен и е овозможено негово користење.

Со почит,