Им се соопштува на студентите на Факултетот за безбедност – Скопје дека факултетот започнува со редовна работа од среда 27.05.2020 година.

Им се соопштува на студентите на Факултетот за безбедност – Скопје дека факултетот започнува со редовна работа од среда 27.05.2020 година.

Им се соопштува на студентите на Факултетот за безбедност – Скопје дека факултетот започнува со редовна работа од среда 27.05.2020 година.

Се молат студентите кои доаѓаат на Факултетот за безбедност – Скопје, да ги почитуваат мерките и препораките за заштита и превенција од корона вирусот КОВИД-19 на владата на Република Северна Македонија, задолжително да носат заштитна опрема, односно заштитна маска и ракавици и да го држат потребното растојание.

На студентите кои нема да ги почитуваат мерките и препораките за заштита и превенција од корона вирусот КОВИД-19 на владата на Република Северна Македонија нема да им се дозволи влез во службените простории на факултетот.