Им се соопштува на студентите кои полагале во ноемвриска сесија дека  на 24. 12. 2019  во 10.30 можат да ги земаат оценките по предметите Психологија на криминално однесување, Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација.

Им се соопштува на студентите кои полагале во ноемвриска сесија дека  на 24. 12. 2019  во 10.30 можат да ги земаат оценките по предметите Психологија на криминално однесување, Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација.

Им се соопштува на студентите кои полагале во ноемвриска сесија дека  на 24. 12. 2019  во 10.30 можат да ги земаат оценките по предметите Психологија на криминално однесување, Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација.

 

                                                                        Проф. д-р Драгана Батиќ