Соопштение за студентите насока Криминалист 3 година и ККП 1 година кои го слушаат предметот Психологија на комуникации

Соопштение за студентите насока Криминалист 3 година и ККП 1 година кои го слушаат предметот Психологија на комуникации

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот Психологија на комуникации

да ги решат тестовите кои се на крај на секоја наставна единица и да ми напишат на меил кои резултати ги добиле. Освен тоа, во наредната недела ќе Ви доставам теми за есеи.

 

Проф. д-р Драгана Батиќ