Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметите Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација

Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметите Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација

Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметите Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација ќе се одржи на 10.12.2019 во 11.45. во 4/1 павиљон

 

Проф. д-р Драгана Батиќ