Им се соопштува на студентите дека оценките за предметите ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ и ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА

Им се соопштува на студентите дека оценките за предметите ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ и ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА

Им се соопштува на студентите дека оценките за предметите ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ и ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА ќе можат да се земат на 20.02.2020., четрвток, во 10 часот.

 

Проф. д-р Драгана Батиќ