Им се соопштува на студентите дека на 18.08.2020, вторник,  во 10.30 часот ќе можат да направат увид во колоквиумот (испитот) кои го полагале во јунската сесија

Им се соопштува на студентите дека на 18.08.2020, вторник,  во 10.30 часот ќе можат да направат увид во колоквиумот (испитот) кои го полагале во јунската сесија

Им се соопштува на студентите дека на 18.08.2020, вторник,  во 10.30 часот ќе можат да направат увид во колоквиумот (испитот) кои го полагале во јунската сесија. Увидот ќе може да се направи во просториите на деканатот (во мојот кабинет).

 

Проф. д-р Драгана Батиќ