Им се соопштува на студентите дека на 16.09.2020, среда,  во 11.00 часот ќе можат да направат увид во испитот (колоквиумот) по предметот Психологија на криминално однесување

Им се соопштува на студентите дека на 16.09.2020, среда,  во 11.00 часот ќе можат да направат увид во испитот (колоквиумот) по предметот Психологија на криминално однесување

Им се соопштува на студентите дека на 16.09.2020, среда,  во 11.00 часот ќе можат да направат увид во испитот (колоквиумот) по предметот Психологија на криминално однесување кои го полагале во септемвриската сесија. Увидот ќе може да се направи во просториите на библиотеката.

 

Проф. д-р Драгана Батиќ