Им се соопштува на редовните и вонредните студенти дека  Психијатриската болница–Скопје, во врска со предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА ќе се посети  на 13.03.2020. год., петок.

Им се соопштува на редовните и вонредните студенти дека  Психијатриската болница–Скопје, во врска со предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА ќе се посети  на 13.03.2020. год., петок.

Им се соопштува на редовните и вонредните студенти дека  Психијатриската болница–Скопје, во врска со предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА ќе се посети  на 13.03.2020. год., петок.

Студентите ќе се чекаат пред Психијатриската болница-Скопје во село Бардовци во 10 часот.

 

Проф. д-р Драгана Батиќ