Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“ во февруарската испитна сесија, одржан на 04.02.2020 (вторник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“ во февруарската испитна сесија, одржан на 04.02.2020 (вторник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“ во февруарската испитна сесија, одржан на 04.02.2020 (вторник)

 

Резултати