Ѓорѓиева Николета

Ѓорѓиева Николета

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.01.2020 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Ѓорѓиева Николета,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Поткултурите, противкултурите и нивната поврзаност со девијантното однесување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ