Гласање за избор на Претседател и членови на Факултетското студентско собрание

Гласање за избор на Претседател и членови на Факултетското студентско собрание

На 16.10.2019 година (среда) во просториите на библиотеката на Факултет за безбедност – Скопје, од 8,00 часот до 14,00 часот ќе се спроведува гласање за избор на Претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултет за безбедност – Скопје.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ