Филип Ковилоски

Филип Ковилоски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.12.2020 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Филип Ковилоски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Криминалот на мигрантите„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје.