Есати Бурхан

Есати Бурхан

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 08.01.2020 година (среда) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Есати Бурхан,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Современи форми на тероризам во светот„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ