Емилија Симонова

Емилија Симонова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 24.12.2019 година (вторник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Емилија Симонова,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Злоупотреба на слобода на изразување во говор на омраза„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

17.12.2019                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ