ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА УКЛО ПРЕКУ IKNOW СИСТЕМОТ

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА УКЛО ПРЕКУ IKNOW СИСТЕМОТ

Студентите на УКЛО имаат можност за електонско плаќање на финансиските задолжувања кон факултетите. Преку користење на електонското плаќање на студентите им се овозможува безбедно, поедноставно и полесно реализирање на обврските на современ начин.

Проследете го Упатството за користење на финансискиот модул.

Упатство