Ве покануваме на работилница од Еразмус + програмата насловена како ,,Интернационализација во високото образование и Еразмус + програмата“

Ве покануваме на работилница од Еразмус + програмата насловена како ,,Интернационализација во високото образование и Еразмус + програмата“

Ве покануваме на работилница од Еразмус + програмата насловена како ,,Интернационализација во високото образование и Еразмус + програмата“ со претставници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работилницата ќе се одржи на 10.02.2020, во 13:00 часот во просториите на КРЕДО Центарот (во зградата на Правниот факултет во Битола, на вториот спрат). Во дописот кој е во прилог се достапни податоците кои се потребни за пријавување.

Прилог допис