Доставување документи за упис на Факултетот за безбедност

Доставување документи за упис на Факултетот за безбедност

Почитувани кандидати за упис,

Ве известуваме дека сите Вие кои се имате пријавено електронски на iknow системот за упис на Факултетот за безбедност, потребно е на 31.08.2021 или на 01.09.2021 година да ги донесете оригинал документите на Факултетт за безбедност.