ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ СО РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ НА 24.06.2020 КАЈ ПРОФ. С. НИКОДИНОВСКА-СТЕФАНОВСКА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ СО РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ НА 24.06.2020 КАЈ ПРОФ. С. НИКОДИНОВСКА-СТЕФАНОВСКА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ СО РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ НА 24.06.2020 КАЈ ПРОФ. С. НИКОДИНОВСКА-СТЕФАНОВСКА

 

ЗАВРШЕН ИСПИТ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И МПС 

3378/17 -57,5

3388 17 – 42

 

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ- ЗАВРШЕН ИСПИТ

4148/ 19 -35,5