Известување за дополнителни активности

Известување за дополнителни активности

Се известуваат студентите коишто го имаат избрано предметот Меѓународно право за права на човекот согласно старата студиска програма (не и тие што го слушаа предметот како задолжителен во зимски семестар) да го контактираат предметниот наставник на официјалната електронска адреса (marijamilenkovska@yahoo.com) во врска со дополнителни активности и планот за реализација на настава објавен на веб сајтот на Факултетот на почетокот на семестарот.