ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

ДОПОЛНИТЕЛЕН  КОНКУРС
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

 

Пријавување на кандидати 04.10 и 07.10.2019

Објавување прелиминарна ранг-листа 08.10.2019

Објанување на конечните ранг-листи 10.10.2019

Запишување на кандидати 14.10.2019

КОНКУРС

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК