Одлука од Конкурсна комисија за дополнување на Конечната ранг листа во ТРЕТ УПИСЕН РОК во академската 2020/2021 г.

Одлука од Конкурсна комисија за дополнување на Конечната ранг листа во ТРЕТ УПИСЕН РОК во академската 2020/2021 г.

Одлука од Конкурсна комисија за дополнување на КОНЕЧНАТА РАНГ ЛИСТА  во ТРЕТ УПИСЕН РОК  на прв циклус студии  во академската 2020/2021 година

ОДЛУКА