Се известуваат студентите дека ќе се одржи online предавање и клиничка настава по предметот Криминалистичка техника на ден.16.04.2020 од 10-12 часот.

Се известуваат студентите дека ќе се одржи online предавање и клиничка настава по предметот Криминалистичка техника на ден.16.04.2020 од 10-12 часот.

Се известуваат студентите дека ќе се одржи online предавање и клиничка настава по предметот Криминалистичка техника на ден.16.04.2020 од 10-12 часот.