Дејана Спасовска

Дејана Спасовска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.01.2020 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Дејана Спасовска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Сексуално насилство – казненоправен или ресторативен одговор„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ