Давид Атанасов

Давид Атанасов

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.02.2020 година (среда) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Давид Атанасов,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Терористички организации од Блискиот Исток„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ